STRATEGIA ROZWOJU

Rozwój w zakresie zarządzania strategicznego

Małkowski-Martech S.A. rozpoczęła wdrażanie nowej strategii działania, która będzie konsekwentnie realizowana w kolejnych latach. Obejmuje ona kompleksowo wszystkie działy firmy i jest oparta na zarządzaniu przez cele. Wszystkie podjęte czynności mają za zadanie zbudowanie przewagi konkurencyjnej i wypracowanie silnej marki własnej. Strategia firmy koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty (w szczególności poprzez zwiększenie oferty produktów) i świadczenie wysokiej jakości usług, elastycznie dostosowanych do potrzeb klientów. Strategia zakłada też oddziaływanie na podwykonawców, których traktuje się jako podmioty nierozerwalnie związane z wizerunkiem firmy, mające wpływ na postrzeganie Małkowski-Martech S.A. przez klientów.

Rozwój w zakresie R&D

Spółka opiera swoją przewagę konkurencyjną przede wszystkim na silnej pozycji eksperckiej w branży biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby ten status utrzymać, pogłębiana jest we wszystkich strategicznych działach firmy wiedza z zakresu budownictwa i branży przeciwpożarowej. Na tych silnych podstawach Działy: Badań i Rozwoju, Konstrukcyjny, Realizacji oraz Pion Handlowy i Produkcyjny, pracują w ścisłej korelacji w celu stworzenia nowych rozwiązań, a także udoskonalaniu już istniejących. Ta synergia całego zespołu, wykorzystująca nowoczesne narzędzia i technologie, pozwala Spółce być jednym z liderów na polskim rynku w swoim segmencie.

Rozwój w zakresie produktowym

Fundamentem rozwoju Spółki w obszarze produktowym są bramy przeciwpożarowe w różnej odporności ogniowej oraz kurtyny dymowe, produkty oparte na własnej technologii i rodzimych patentach. Małkowski-Martech S.A. na każdą z grup produktowych, obejmującą odrębny rodzaj wyrobów ppoż., posiada komplet odrębnych dokumentów dopuszczających do obrotu na rynku, warunkowanych przez przepisy prawa budowlanego. Na tle konkurencji Spółkę wyróżnia ponadto doświadczenie w nietypowych realizacjach. Możliwość zaprojektowania indywidualnego, nowatorskiego rozwiązania jest istotnym elementem przewagi konkurencyjnej i ma znaczny wpływ na wybór oferty Małkowski- Martech S.A. przez potencjalnego kontrahenta.

Rozwój w zakresie obsługi klienta i modelu handlowego

W obszarze modelu handlowego Spółka planuje dalszy rozwój strategicznych działów firmy, mających bezpośredni wpływ na sprzedaż i kontakt z klientem. Można wyróżnić dwa filary, które determinują obecną działalność Małkowski-Martech S.A. w tym zakresie. Pierwszy z nich to sprzedaż bezpośrednia do klienta końcowego i kompleksowa obsługa w zakresie dostarczenia biernych zabezpieczeń ppoż. Drugi ważny nurt w handlu stanowi dystrybucja podstawowych wyrobów poprzez sieć Partnerów Handlowych, mających swoje siedziby na terenie całego kraju. Spółka, aby dynamiczniej się rozwijać, poprawić jakość obsługi, a co za tym idzie - wzmocnić markę, kładzie duży nacisk na koordynację między działami, poprawę komunikacji i silne nakierowanie na satysfakcję klienta. Oprócz oferty sprzedażowej, kluczowi pracownicy Spółki akcentują w kontakcie z klientami edukację wśród odbiorców, która podniesie nie tylko ich poziom świadomości dotyczący prawa budowlanego, ale także wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Model handlowy Spółki zakłada też rozpowszechnianie rozwiązań projektowanych przez firmę wśród architektów. To ważni odbiorcy, których nie należy traktować jako bezpośredniej grupy konsumenckiej, ale ogniwo pośredniczące w dotarciu do klienta ostatecznego. Strategia rozwoju zakłada ciągły nacisk na kontakt z projektantami i wzajemną korelację – w celu wymiany wiedzy o potrzebach rynku, tendencjach w projektowaniu i specjalistycznych rozwiązaniach firmy, odpowiadających na potrzeby budownictwa.

Rozwój w obszarze obecnych i nowych segmentów rynku

Koncepcja rozwoju Spółki zakłada dalszą ekspansję na rynku polskim, a także wzrost sprzedaży eksportowej. Impulsy rozwojowe branży przeciwpożarowej zidentyfikowane przez Spółkę pozwoliły pogrupować następujące obszary działania: Polska, kraje ościenne Europy Zachodniej, Skandynawia, Rosji i kraje sąsiadujące (Litwa, Łotwa, Ukraina). Założone przez Zarząd cele strategiczne, zakładają wzrost sprzedaży w tych segmentach rynku. We wszystkich krajach, poza Polską, zakłada się też ewentualną rozbudowę sieci Partnerów Handlowych, poprzez których dystrybuowane będą własne wyroby. Jednocześnie Spółka założyła możliwość uzupełnienia własnej oferty handlowej o produkty zachodnioeuropejskich partnerów. Dzięki tej korelacji zaoferuje ona jeszcze bogatszy wachlarz produktów na rynku polskim. Strategia ta jest konsekwentnie realizowana i będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Potrzebujesz pomocy?

Skorzystaj z porady
naszego doradcy!

Nasi specjaliści pomogą Ci dobrać najlepsze rozwiązanie dla twojej
inwestycji